Team Building

Thật ra có nhiều cách khác nhau để định nghĩa về Team Building. Nhưng đinh nghĩa cơ bản nhất là “Team-Building là một loạt các hình thức sinh hoạt tập thể dùng làm cầu nối mang mọi người đến gần nhau để cùng đạt được mục tiêu chung cao hơn.”
Teambuilding là hoạt động có thể tổ chức ở tất cả mọi nơi như: bãi biển, khu vực sông nước, núi non, sân chơi rộng, rừng hay trong nhà,… Và bạn có thể kết hợp chương trình Team building với các hoạt động du lịch, tham quan tuỳ theo mục đích của chương trình mà bạn muốn.

Team Building công ty AMR được tổ chức tại Biển Mũi Né.
Team Building công ty AMR được tổ chức tại Biển Mũi Né.
Team Building Nhiệt Điện Bà Rịa được tổ chức tại Oceanami – Long Hải
Team Building Nhiệt Điện Bà Rịa được tổ chức tại Oceanami – Long Hải

Bạn hãy nhìn lại tổ chức nơi mình làm việc và thử trả lời các câu hỏi sau:
– Mọi người chung quanh mình có rõ và cam kết cùng đạt được chỉ tiêu đề ra cho bộ phân hay công ty không?
– Mọi người đã hiểu rõ mục tiêu chung của doanh nghiệp nơi bạn làm việc hay chưa?
– Bạn có sẵn sàng thảo luận thẳng thắng với cộng sự hay đồng nghiệp về đường hướng phát triển hay hướng đi của doanh nghiệp hay bộ phân của mình? Còn có ai khác cũng làm việc này không?

Nếu câu trả lời cho các câu hỏi trên là KHÔNG thì bạn đang ở trong môi trường làm việc thiếu tin tưởng và phương hướng.
Niềm tin tạo cho con người cảm giác an toàn. Khi an toàn con người sẽ không ngại phản bác và từ chối lẫn nhau. Các cuộc tranh cãi mang tính xây dựng hay thảo luận, trao đổi, góp ý sẽ được các thành viên khác lắng nghe. Khi mọi người đã bày tỏ hết ý kiến của mình, thì sự cam kết thực hiện để đạt được mục tiêu ban đầu càng được đề cao hơn.